สรุปกิจกรรมภาพวิดีโอ อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๕๔
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
ภาพเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting