ประมวลภาพวันประเพณีลอยกระทง
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส
ขอปิดท้ายด้วยภาพ คนหลังกล้อง
คืนวันลอยกระทงชุด 1 คืนวันลอยกระทงชุด 2
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting