สรุปกิจกรรมภาพวิดีโอ อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๕๔
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
บ.ธรรมนิติ พร้อมคณะถวายเทียนจำนำพรรษา

ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
ภาพ บ.ธรรมนิติ พร้อมคณะถวายเทียนจำนำพรรษา
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting