พระพุทธศาสนาในไทย
   วันสำคัญทางศาสนา
   พระธรรมคำสอน
   บทสวดมนต์
   หนังสื่อธรรมะ
   ประวัติวัดบางโพ
   ความเป็นมาของวัด
 
   ธรรมจัก
   ฟังธรรมดอทคอม
   พลังจิตดอทคอม
   ลานธรรมเสวนา
   ธรรมเดลีเวอรี

กลับหน้าแรกของเว็บครับ

อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ก า ร ส ว ด ม น ต์
- บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
- ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
- ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
- ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
- ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
- ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต

เสียงสวดมนต์ และคาถา

ที่

ชื่อ

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์

ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์

001

ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

002

ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

003

บทสวดธรรมจักร

004

บทสวดพาหุง

005

พระคาถาชินบัญชร

006

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

007

อาราธนาศีล 5

008

อาราธนาพระปริตร

009

คำอาราธนา และคำถวายทานต่างๆ

 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    http://www.fungdham.com/pray-sound.html

 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting