พระพุทธศาสนาในไทย
   วันสำคัญทางศาสนา
   พระธรรมคำสอน
   บทสวดมนต์
   หนังสื่อธรรมะ
   ประวัติวัดบางโพ
   ความเป็นมาของวัด
 
   ธรรมจักร
   ฟังธรรมดอทคอม
   พลังจิตดอทคอม
   ลานธรรมเสวนา
   ธรรมเดลีเวอรี

กลับหน้าแรกของเว็บครับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ วัดบางโพโอมาวาส
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ ตรงกับวันยุทธหัตถี (กองทัพไทย)

องค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชบพิตรสมภารเจ้า เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐมีพระกรุณาธิคุณ อันยิ่งใ่หญ่ไพศาล
เนื่องในโอกาสปีมหามงคลสมัย ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กทม. พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ วัดบางโพ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเป็นที่สักการะ ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทย และอาณาประชาราษฎร์ และการพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ให้ก่อเกิดความรักชาติแผ่นดินเกิด และความรักสามัคคีต่อกัน
ตามตำนาน ย้อนอดีตไปเมื่อพุทธศักราช ๒๑๒๑ หรือเมื่อประมาณ ๔๓๑ ปีมาแล้ว พระยาจีนจันตุ ซึ่งคาดว่าเป็นขุนนางจีนในกัมพูชา (เขมร)ได้ รับอาสานักพระสัฏฐามาปล้นเมืองเพชรบุรี
แต่กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ตีเมืองเพชรบุรีไม่ได้ จะกลับไปเมืองเขมร ก็เกรงว่าจะถูกลงโทษ จึงพาสมัครพรรคพวกหนีมาสวามิภักดิ์แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงทรงรับเลี้ยงไว้
แต่พระยาจีนจันตุอยู่ได้ไม่นาน ก็ลอบลงเรือสำเภาหนีไปจากพระนคร สมเด็จพระนเรศวร พอทรงทราบว่า พระยาจีนจันตุหนี ก็ตระหนักว่าพระยาจีนจันตุเป็นผู้สืบข่าวกลับไปให้เขมร จึงตรัสเรียกข้าหลวงลงเรือกราบกันตา ตามลงไปทันเรือสำเภาของพระยาจีนจันตุ เมื่อใกล้จะออกปากอ่าวไทย จนเกิดการยิงต่อสู้กัน สมเด็จพระนเรศวร ทรงเร่งเรือพระที่นั่ง ขึ้นหน้าเรือลำอื่นๆ เสด็จออกทรงยิงพระแสงปืนนกสับที่หน้ากันยา ไล่กระชั้นเข้าไปจนข้าศึกยิงถูกรางพระแสงปืนแตกอยู่กับพระหัตถ์ แต่ก็ไม่ทรงหลบเลี่ยง พระเอกาทศรถ เห็นพระเชษฐากล้านัก เกรงจะเป็นอันตราย ตรัสสั่งให้เร่งเรือลำที่ทรงประทับเข้าไปบังเรือสมเด็จพระนเรศวรเอาไว้ ขณะเดียวกัน เรือสำเภาของพระยาจีนจันตุได้ลมแรง แล่นใบออกทะเลไปได้ เรือกราบกันยาที่ตามไปเป็นเรือยาว
สู้คลื่นไม่ไหว จึงต้องเสด็จกลับพระนครเหตุการณ์ ครั้งนั้น นับว่าเป็นยุทธนาวีครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนเรศวร และของเมืองไทยก็ว่าได้ ตามตำนานเล่าอีกว่า ขณะที่สมเด็จพระนเรศวร
ทรงยกทัพกลับทางเรือ ได้ทรงพักทัพ ณ บริเวณคุ้งน้ำใหญ่ ที่มีชื่อว่า ทุ่งโคกโพธิ์ หรือ หนองโพธิ์ ซึ่งมีร่องน้ำ และต้นโพธิ์ขึ้นจำนวนมากต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วัดโภคาราม และเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดบางโพโอมาวาส ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์วัดบางโพ และชาวบ้านทั้งหลาย
จึงได้พร้อมใจกันหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเพื่อมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สักการบูชา รำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทย สืบไปชั่วกาลนาน
และวันที่อัญเชิญได้เกิดปรากฎการณ์อัศจรรย์ขึ้น คือพระอาทิตย์บนท้องฟ้าทรงกลด นับว่าเป็นนิมสิตหมายทีี่ดี

งานพำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า๑๘มกราคม๒๕๕๒

วัตถุมงคลดังคลิก..
 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting