สรุปภาพกิจกรรมงาน อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่จันทร์ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔(ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙)
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปภาพกิจกรรมงานอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting