หลวงพ่อโต
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบางโพโอมาวาส

หลวงพ่อโต เดิมที่อยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่ง ( ปัจจุบัน บริเวณนั้นเป็นตลาดรถยนต์ ) ในย่านบางโพซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดบางโพโอมาวาสของเรานี้เอง วัดแห่งนั้นชื่ออะไรไม่ปรากฏ ทุกวันนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย เพราะว่าขาดพระภิกษุผู้ดูแลรักษามาช้านานจนชาวบ้านผู้มีอิทธิพลเข้าไปจับจองอาศัยอยู่ในที่นั้น และอยู่กันต่อ ๆ มานมนานชั่วอายุคน หนัก ๆ เข้าที่ดินบริเวณนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของคนเหล่านั้นไปในที่สุด ต่อมาพวกชาวพุทธสาสนิกชน ที่ยังมีความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่ออยู่ ต่างก็มีความเห็นต้องกันว่า การที่จะทิ้งหลวงพ่อให้อยู่โดดเดี่ยว ปนเปกับชาวบ้าน โดยไม่มีใครจะสนใจบำรุงรักษาเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นการสมควร จึงได้ผูดชักชวนกันอัญเชิญหลวง ลงแพแห่ล่องมาตามคลองบางโพ ออกมาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นขบวนใหญ่ แล้วนำขึ้นมาประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดบางโพโอมาวาสอยู่จนตราบเท่าวันนี้ไม่ปรากฏว่านำมาเมื่อ พ.ศ. ไหน ทุกวันนี้คูคลองต่างๆถูกทางราชการถมสร้างเป็นถนนบ้าง ประชาชนถมที่ปลูกสร้างบ้านเรือนบ้าง จึงอาจทำให้ท่านผู้อ่านบ้างท่านงง เพราะว่ามองไม่เห็นภาพ พรจน์ที่แท้จริง
หลวงพ่อโต นับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งของวัดบางโพ ซึ่งประชาชนในระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเลื่อมใสเป็นพิเศษ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมจึงตั้งหันพระพักตรงไปทางทิศตะวันตก อาจเป็นเพราะว่าคนสมัยก่อนคงจะสร้างกฤษณาธรรมทิ้งไว้เป็นมรดก ให้คนรุ่นหลังเก็บเอาไปไว้คิดก็ได้ ขอฝากไว้ให้ผู้อ่านคิดเอาเองก็แล้วกันต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากสร้าง วิหาร หลังใหม่เสร็จแล้ว ก็ได้อัญเชิญ หลวงพ่อโต มาประดิษฐานไว้ วิหาร หลังใหม่ โดยหันพระพักตรงไปทางทิศตะวันออก
หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มาก มีอายุหลายร้อยปี สร้างด้วยศิลาแรง แกะสลักอย่างงดงาม ฝีมือช่างสถาปัตตย กรรม ครั้งกรุงศรีอยุธยา หลังจากย้ายมาอยู่ในวิหารหลังใหม่แล้ว ก็ได้ตกแต่งใหม่โดยการเอาปูนพอกไว้จึงทำให้แลไม่เห็นองค์จริง ฯ

กลับน้าแรกครับ

 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
 
Free Web Hosting