สรุปภาพ กิจกรรมงาน วันกองทัพไทย
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัน พุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
 

คลิกดูต่อ สรุปภาพกิจกรรมงาน กองทัพไทย
 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting