ประมวลภาพวันงาน บุรพาจารย์
วัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส
วันบุรพาจารย์ ชุด 1 วันบุรพาจารย์ ชุด 2 วันบุรพาจารย์ ชุด 3 วันบุรพาจารย์ ชุด 4
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting