ประมวลภาพงานบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
ทอด ณ วัดบางโพโอมาวาส
กฐิน 53 ชุด 1 กฐิน 53 ชุด 2 กฐิน 53 ชุด 3 กฐิน 53 ชุด 4
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting