สรุปกิจกรรมภาพวิดีโอ วันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ วัดบางโพโอมาวาส
ภาพวันวิสาขบูชา ประจำปี ๕๔ คลิก
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting