พระพุทธศาสนาในไทย
   วันสำคัญทางศาสนา
   พระธรรมคำสอน
   บทสวดมนต์
   หนังสื่อธรรมะ
   ประวัติวัดบางโพ
   ความเป็นมาของวัด
 
   ธรรมจักร
   ฟังธรรมดอทคอม
   พลังจิตดอทคอม
   ลานธรรมเสวนา
   ธรรมเดลีเวอรี

กลับหน้าแรกของเว็บครับ

วัดและสถานที่

 1. ประวัติวัดบางโพโอมาวาส
  วัดบางโพโอมาส เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีอายุนานนับร้อย ๆ ปี ตั้งอยุ่ในพื้นที่ ๘ ไร่เศษ ๆ เดิมชื่อ วัดโพคาราม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า "วัดบางโพโอมาวาส" เมื่อราว ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ สมัยอาจารย์ ห้อย วุฑฒีญาโณ (มงคงฤกษ) เป็นเจ้าอาวาส แต่จะสร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้ริเริ่มมิได้ปรากฎ เพราะไม่มีผู้ใดได้ทำประวัติขึ้นไว้ จึงสืบหาประวัติที่แท้จริงไม่ได้ เท่าที่สอบถามคนเฒ่าคนแก่ดู ก็หามีผู้ใดให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ ทราบเพียงว่านับจากปี พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ.๒๕๕๒ รวม ๑๑๕ ปี มีเจ้าอาวาสปกครองวัดรวม ๑๐รูป
  ๑. สมภารชื่น(เจ้าอาวาส)
  ๒. สมภารหว่าง (เจ้าอาวาส)
  ๓. พระครูวิมลสมาจาร (เสน ปุญญาการี)
  ๔. สมภารห้อง วุฑฒิญาโณ (มงคลฤกษ์)
  ๕. พระครูบวรธรรมรักษ์ (ภา ธมมรกขิโต)
  ๖. พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (นา)
  ๗. พระครูศรีรัตนคุณ รก. (รักษาการแทน) ปัจจุบันเป็น เจ้าพระคุณรัตนเมธี
  ๘. พระมหาสันติ นาควโร
  ๙. พระครูศรีรัตนคุณ รก. (รักษาการแทน) ปัจจุบันเป็น เจ้าพระคุณรัตนเมธี
  ๑๐.พระมหาสมัคร (มหาวีโร) เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน

 

 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting