ด้วยทางเว็บไซต์วัดบางโพโอมาวาสกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบจึงขออภัยหากไม่สามารถเข้าชมได้บางครั้ง....เว็บมาสเตอร์  
   
 
เมนูหลัก
   หน้าหลัก
   พระพุทธศาสนาในไทย
   วันสำคัญพุทธศาสนา
   พระธรรมคำสอน
   บทสวดมนต์
   หนังสือธรรม
   ประวัติวัดบางโพ
   ความเป็นมาของวัด
   ประวัติเจ้าอาวาส
เว็บเพื่อนบ้าน

   ตรวจผลสอบนักธรรม

   ตรวจผลสอบบาลี
   แม่กองธรรม
   แม่กองบาลี
   มหามกุฎราชวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
   ยุวพุทธิกสมาคม
   กรมการศาสนา
   สำนักงานพุทธศาสนา
   มหาเถรสมาคม
   ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
   พระไตรปิฎกออนไลน์
   ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
   พจนานุกรมพุทธศาสตร์
   มหรสพทางวิญญาณ
   หลวงตามหาบัว
   วาทะดังตฤณ
   พระไทยเน็ต
   พลังจิตดอทคอม
   ฟังธรรมดอทคอม
หนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- ผู้จัดการ
- โพสต์ทูเดย์
- ไทยโพสต์
- มติชน
- ข่าวสด
- คมชัดลึก
- ประชาชาติธุรกิจ
- ฐานเศรษฐกิจ
- เส้นทางเศรษฐกิจ
- Bangkok Post
- แนวหน้า
- สยามรัฐ
- กรุงเทพธุรกิจ
- เนชั่นแชนแนล
- สยามธุรกิจ
- กระแสหุ้น
- บ้านเมือง
- เทเลคอม เจอร์นัล
- Mission Thailand
- BusinessThai
- เนชั่นสุดสัปดาห์
- ผู้จัดการรายเดือน
- มติชนสุดสัปดาห์
free counters
Google

 เว็บ YOUR_URL

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญ


 

......ภาพกิจกรรม......
 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันอัฎฐมีบูชา
วันอัฎฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
หลวงพ่อโตวัดบางโพ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนที่วัดบางโพโอมาวาส
สามเณรอภิชาติ

 

สรุปกิจกรรมภาพ วันมาฆะบูชา
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
พระจัทร์เพ็ญเด่นเห็นมาฆะ
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ วันส่งกรานต์
วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน ๒๕๕๓
สวดส่งวิญญาณ ส่งกรานต์หรรษา
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันส่งกรานต์
วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน ๒๕๕๓
แห่พระศาสดาพาขอพร
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันส่งกรานต์
วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน ๒๕๕๓
สรงน้ำพระสงฆ์และสามเณร
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ วิสาขบูชา
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓
ญาติโยมเข้ามาปฎิบัติธรรม
ในวันวิสาขบูชา
วัดบางโพโอมาวาสบางซื่กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ วิสาขบูชา
วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓
ทำบุญตักบาตร และ เวียนเทียนวัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ เข้าพรรษา
วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ร.รวัดบางโพฯคณะผู้บริหารครูอาจารย์ นักการ และนักเรียนนำเทียนถวาย ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ เข้าพรรษา
วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม๒๕๕๓
ร.รกุลวรรณฯ คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์ นัการ และนักเรียนนำเทียนถวาย ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ เข้าพรรษา
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
บ.ธรรมนิติคณะผู้บริหาร
และพนักงานนำเทียนถวาย ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ทำบุญตักบาตรฟังธรรมรับศิลรับพร ในวันอาสาฬหบูชาวัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ถวายผ้าอาบน้ำฝน พุ่ม
และเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันเข้าพรรษา
วันท ี่๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ อุปสมบท สามเณร เป็น พระ
ณ พัทธสีมา วัดบางโพโอมาวาส
วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
สรุปกิจกรรมภาพ งานบุรพาจารย์
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายนพ.ศ.๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันออกพรรษา
และ ตักบาตรเทโวโรหนะ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ งานกฐินสามัคคี
วัน อาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ งานลอยกระทง
วันที่ ๒๑ เดือน พฤจิกายน ๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วันมาฆะบูชา
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พระจัทร์เพ็ญเด่นเห็นมาฆะ
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวิดีโอ
วันสงกรานต์ไทย ประจำปี ๕๔
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวิดีโอ
วันสงกรานต์ไทย ประจำปี ๕๔
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพ วิดีโอ
วันสงกรานต์ไทย ประจำปี ๕๔
วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ วันวิสาขบูชา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เช้า-เย็น
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
กศน บางโพคณะผู้บริหารครูอาจารย์ นักการ และนักเรียนนำเทียนถวาย
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
คณะผู้แสวงบุญ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถวายเทียนณ วัดบางโพโอมาวาส
บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ บ.ธรรมนิติ คณะผู้บริหารและพนักงาน
นำเทียนถวาย ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
บวชเนกขัมมะบารมี
ในวันอาสาฬหบูชาวัดบางโพโอมาวาส
บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ร.รวัดบางโพพร้อมครูอาจารย์
และนักเรีนย ถวายเทียน ณ
วัดบางโพโอมาวส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เช้าทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน พุ่ม
และเครื่องไทยธรรม ในวันเข้าพรรษา
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพวีดีโอ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา
วัดบางโพิอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาที่1
สรุปภาพกิจกรรมงาน อดีตเจ้าอาวาส
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

สรุปภาพ วีดีโอ กิจกรรมงาน กฐินสามัคคี
ทอด ณ วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ั

สรุปกิจกรรมภาพ วันออกพรรษา
และ ตักบาตรเทโวโรหนะ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปภาพ วีดีโอ กิจกรรมงาน
วันลอยกระทง ประจำปี 2554
วันที่ ๑๐ พฤจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ณ วัดบางโพโอมวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพ วันกองทัพไทย
วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพฯ

สรุปกิจกรรมภาพวีดีโองานบุญ วันมาฆบูชา วันที่ ๗ มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๕
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพงานบุญวันสงกรานต์
บุญผ้าป่าสร้างห้องสุขา-กำแพงวัด
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
สรุปกิจกรรมภาพงานบุญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วัน วิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ เดือน ๘ พ.ศ.๒๕๕๕
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพ
สรุปกิจกรรมภาพงานบุญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วัน อาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ พ.ศ.๒๕๕๕
ณ วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ กรุงเทพ
ประมวลภาพงานทำบุญ
อดีตเจ้าอาวาส วัดบางโพโอมาวาส
เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2555
สรุปกิจกรรมภาพ ตักบาตรเทโว
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
   

 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : watbang@gmail.com  noviceapichat@yahoo.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
 
 
Free Web Hosting